Przykladowa Konfiguracja Alps
Section "InputDevice"
  Identifier "Touchpad"
  Driver "synaptics"
  Option "Device"  "/dev/input/alps"
  Option "Protocol"  "auto-dev"
  Option "LeftEdge"  "130"
  Option "RightEdge"  "840"
  Option "TopEdge"  "130"
  Option "BottomEdge"  "640"
  Option "FingerLow"  "7"
  Option "FingerHigh"  "8"
  Option "MaxTapTime"  "180"
  Option "MaxTapMove"  "110"
  Option "EmulateMidButtonTime"  "75"
  Option "VertScrollDelta"  "20"
  Option "HorizScrollDelta"  "20"
  Option "MinSpeed"  "0.25"
  Option "MaxSpeed"  "0.50"
  Option "AccelFactor"  "0.010"
  Option "EdgeMotionMinSpeed"  "200"
  Option "EdgeMotionMaxSpeed"  "200"
  Option "UpDownScrolling"  "1"
  Option "CircularScrolling"  "1"
  Option "CircScrollDelta"  "0.1"
  Option "CircScrollTrigger"  "2"
  Option "SHMConfig"  "on"
  Option "Emulate3Buttons"  "on"
EndSection
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.