Polecenia Konsoli

A

adduser - dodaje nowego użytkownika
apropos - przeszukuje strony pomocy w poszukiwaniu danego slowa
at - wykonuje zadanie o określonym czasie
atq - wyświetla oczekujące zadania
atrm - usuwa zadania z kolejki

B

batch - wykonuje zadanie, gdy obciążenie procesora spada poniżej 0,8
bg - wykonuje zadanie w tle

C

cal - wyświetla kalendarz
cat - wyświetla zawartość pliku
cd - zmienia katalog
chmod - zmienia uprawnienia dostępu do pliku
chown - zmienia właściciela pliku
chgrp - zmienia grupę pliku
clear - czysci ekran
cmp - porównuje dwa pliki
cp - kopiuje plik

D

date - wyświetla aktualny czas i datę/zmienia czas i datę na podane
df - wyświetla informacje o ilości wolnego miejsca na wszystkich zamontowanych dyskach
diff - porównuje dwa pliki
dir - wyświetla zawartość katalogu jak w MS-DOS
dmesg - wyświetla komunikaty wygenerowane przy ostatnim uruchomieniu systemu
du - wyświetla zajęte przez katalog miejsce na dysku

E

echo - wyświetla podany tekst

F

fdisk - edytuje tablice partycji dysku odpowiadającego podanemu urządzeniu
fg - wykonuje zadanie na pierwszoplanowo
file - określa typ pliku
finger - szczegółowe informacje o użytkownikach
free - wyświetla informacje o wolnej pamięci
ftp - otwiera połączenie ftp

G

grep - wyświetla linie zawierające podany ciąg znaków
gunzip - dekompresuje plik *.gz
gzip - kompresuje plik *.gz

H

head - wypisuje początek
help - wyświetla polecenia
hostname - wyświetla/zmienia nazwę host'a

I

in - tworzy dowiązanie
info - uruchamia system pomocy
init - zmienia systemowy poziom wykonywania
insmod - dynamicznie ładuje moduł
ispell - sprawdza pisownię w wymienionych plikach

J

jobs - wyświetla zadania działające w tle

K

kill - zabija proces
killall - zabija wszystkie procesy

L

locate - znajduje pliki zawierające w nazwie dany ciąg znaków
logout - wylogowanie się
ln - tworzy dowiązanie
lpr - drukuje
lprm - usuwa z klejki drukowania
ls - wyświetla zawartość katalogu

M

mail - konsolowy klient poczty elektronicznej
man - wyświetla pomoc programu
mesg - zezwola na przyjmowanie komunikatów
mkdir - tworzy nowy katalog
mkfs - tworzy system plików
mkswap - tworzy obszar pamięci wirtualnej
more - wyświetla zawartość pliku tak, by każdy kolejny fragment tekstu mieścił się na ekranie terminala
mount - montuje określone urządzenie
mv - przenosi plik/zmienia nazwę pliku

N

newgrp - tworzy nową grupę

P

passwd - zmienia hasło
ping - wysyła pakiety echo do danego host'a
pr - przygotowuje plik do wydruku
ps - wyświetla aktualnie wykonywane procesy
pwd - wyświetla aktualny katalog

R

reboot - restartuje system
reset - czyści ekran i przywraca domyślne parametry terminala
rm - usuwa plik
rmdir - usuwa katalog
ruser - wyświetla użytkowników pracujących w systemie
rwall - wysyła wiadomości do wszystkich sieci

S

shutdown - wyłącza komputer
sleep - pauzuje przez podany czas
sort - sortuje alfanumerycznie
split - dzieli plik na mniejsze części
su - zmiana użytkownika
swapon - włącza pamięć wirtualną
swapoff - wyłącza pamięć wirtualną
sync - opróżnia bufory systemu plików

T

tail - wyświetla koniec pliku
talk - interaktywna rozmowa
tar - archiwizuje/dearchiwizuje plik *.tar
telnet - otwiera połączenie poprzez protokół telnet
top - monitor procesów

U

umount - odmontowuje dane urządzenie
uptime - wyświetla czas działania systemu
users - wyświetla kto jest aktualnie zalogowany

W

w - wyświetla kto jest aktualnie zalogowany
wall - wysyła wiadomości do wszystkich użytkowników
wc - wyśwetla liczbę znaków, słów i lini w danym pliku
who - sprawdzamy kto jest aktualnie zalogowany
whoami - sprawdza jako kto jesteś zalogowany
write - wysłanie wiadomości do danego użytkownika

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.