Menadżery Pakietów

apt

Brak kluczy gpg

W: GPG error: http://medibuntu.sos-sts.com edgy Release: The following signatures couldn't be verified
because the public key is not available: NO_PUBKEY **2EBC26B60C5A2783**
W: GPG error: http://download.tuxfamily.org edgy Release: The following signatures couldn't be verified
because the public key is not available: NO_PUBKEY **576856718434D43A**

Jak rozwiązać ten problem? Otwieramy konsolę i wykonujemy:
gpg --keyserver hkp://wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys CIAG1

W miejsce CIAG1 należy wpisać nazwę klucza publicznego, którego brakuje (pogrubiony ciąg znaków). Polecenie to zwróci nam m.in. kolejny ciąg znaków (coś w stylu 8434D43A), który wpisujemy w miejsce CIAG2 w kolejnym poleceniu.
gpg --armor --export CIAG2 > nazwaKlucza.gpg

Komenda ta zwróci nam plik zawierający klucz publiczny. Teraz wystarczy tylko:
sudo apt-key add nazwaKlucza.gpg
sudo apt-get update

Czasem zdarza się, że klucz jest dostępny do pobrania. Wtedy postępujemy jak w przykładzie poniżej:
wget -O - http://deb.opera.com/archive.key | apt-key add -

pacman


smart

Konfiguracja smarta dla openSuSE 10.3

Jako root należy wykonać następujące polecenia:

smart channel --add http://linux01.gwdg.de/~pbleser/files/smart/opensuse-10.3.txt
smart mirror --add http://linux01.gwdg.de/~pbleser/files/smart/mirrors-eu.txt
smart update

yum


Nakładki graficzne

  • aptitude (?)
  • synaptic
  • yumex
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 2.5 License.